Nửa Đời Về Sau (Phần 3) – After Life (Season 3) ()


 

Khó chấp nhận sự thật rằng người vợ đã ra đi, một nhà báo tự tỏ ra là người thô lỗ để khước từ những người cố gắng giúp đỡ mình.

Mở rộng