Trải qua đợt huấn luyện khắc nghiệt, một phụ nữ từng bị bạo hành trở thành nư hiệp sĩ bảo vệ các phụ nữ khác trong quá trình săn lùng chồng họ để đổi lấy tự do.

Mở rộng