Những Người Huýt Sáo – The Whistlers ()


 

Không phải tất cả mọi thứ là như Cristi, một cảnh sát chơi cả hai mặt của pháp luật. Bắt tay với Gilda xinh đẹp trong một vụ cướp cổ phần cao, cả hai sẽ phải điều hướng các vòng xoắn và tham nhũng, phản bội và lừa dối.

Mở rộng