Những Người Đàn Ông Xây Dựng Nước Mỹ: Biên Phòng (Phần 1) – The Men Who Built America: Frontiersmen (Season 1) ()


 

Nhìn lại cuộc sống của những người tiên phong mang tính biểu tượng như Daniel Boone, Lewis và Clark, Tecumseh, Davy Crocket và Andrew Jackson khi họ đi khắp nước Mỹ.

Mở rộng