Những Ngả Đường Ước Mơ (Phần 2) – Sintonia (Season 2) ()


 

Ba thanh thiếu niên sống trong cùng một thị trấn tồi tàn ở São Paulo theo đuổi ước mơ của mình trong khi vẫn duy trì tình bạn giữa một thế giới âm nhạc, ma túy và tôn giáo.

Mở rộng