Những Điều Tôi Chưa Từng (Phần 1) – Never Have I Ever (Season 1) ()


 

Cuộc sống phức tạp của một cô gái tuổi teen người Mỹ gốc Ấn thế hệ đầu tiên hiện đại, lấy cảm hứng từ thời thơ ấu của Kaling.

Mở rộng