Tyler Rake, một lính đánh thuê chợ đen không sợ hãi, bắt tay vào việc khai thác sự nghiệp một cách nguy hiểm nhất khi anh ta tranh thủ giải cứu đứa con trai bị bắt cóc của một lãnh chúa tội phạm quốc tế bị cầm tù.

Mở rộng