Nhất Tiễn Phương Hoa – The Master of Cheongsam ()


 

Sau khi Lu Zhi Yuan chia rẽ với người thầy của mình và chịu sự áp bức từ đàn anh, anh rời Beiping và đến Thượng Hải. Với sự chăm chỉ của mình, anh ấy đã được công nhận ở Thượng Hải. Khi chiến tranh nổ ra ở Beiping, Lu Zhi Yuan quay lại và thề không làm sườn xám cho quân Nhật. Anh ấy sử dụng kỹ năng của mình để trở thành một trong những nhà thiết kế trang phục vĩ đại nhất của Trung Quốc

Mở rộng