Nhật Ký Ngư Dân – The Fisherman’s Diary ()


 

Ekah quyết tâm đi học ở một ngôi làng ngư dân, nơi mà việc học của trẻ em gái bị coi là điều cấm kỵ. Việc cô quyết tâm phá bỏ câu ngạn ngữ cũ này khiến cô bị cuốn theo quá khứ của cha mình, Solomon.

Mở rộng