Người Theo Dõi (Phần 1) – Followers (Season 1) ()


 

Ở mọi nơi trên thế giới, người máy tham gia mạng xã hội và dành thời gian và sự riêng tư của họ dưới danh nghĩa kết nối. Những người này là những người du hành xã hội, người tự ái và …

Mở rộng