Người Mauritania – The Mauritanian ()


 

Mohamedou Ould Salahi đấu tranh cho tự do sau khi bị Chính phủ Hoa Kỳ giam giữ và bỏ tù không tính phí trong nhiều năm.

Mở rộng