Người Lái Đò: Truyền Thuyết Nam Dương – The Ferryman: Legends of Nanyang ()


 

Vở kịch này kể về câu chuyện của Xia Dong Qing và Zhao Li, người lái đò linh hồn, giúp đỡ những linh hồn ở lại trần gian vì họ có chuyện liên quan đến họ. Hạ Đông Thanh, người dường như không có cảm giác tồn tại, có một bí mật chưa được biết đến. Anh ấy có đôi mắt đặc biệt. Anh ta có thể nhìn thấy chúng sinh ở một thế giới khác, thường được gọi là Mắt Âm Dương, và giao tiếp với họ. Bí mật này khiến Hạ Đông Thanh gặp rất nhiều rắc rối.

Mở rộng