Ngựa Hoang – Khalid: Free Spirit ()


 

Được hình thành và sáng tạo bởi Khalid và Emil Nava, Free Spirit là sự sáng tạo trực tiếp song song với album mới của Khalid, sử dụng âm nhạc mới để kể những câu chuyện về vẻ đẹp và nỗi đau khi lớn lên như Khalid đã luôn làm trong công việc của mình. Bộ phim này mở rộng lời bài hát và tính nghệ thuật của anh ấy bằng cách chia sẻ một câu chuyện hình ảnh như một tác phẩm đồng hành.

Mở rộng