Nghệ Thuật Đánh Lừa – Art of Deception ()


 

Một nhà khoa học nghiên cứu một loại virus chết người phải chống trả khi vợ chồng anh ta bị đe dọa bởi một tổ chức có ý định chiếm lấy thế giới.

Mở rộng