Ngày Thanh Trừng – Meet the Blacks ()


 

Khi Carl Black có cơ hội chuyển gia đình ra khỏi Chicago với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, việc họ đến Beverly Hills đúng lúc với cuộc thanh trừng hàng năm của thành phố, nơi mọi tội phạm đều hợp pháp trong 12 giờ.

Mở rộng