Năm Trái Đất Đổi Thay – The Year Earth Changed ()


 

Một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với tình trạng khóa toàn cầu và những câu chuyện nâng cao tinh thần từ đó. Mọi người trên khắp thế giới đã có cơ hội hòa mình với thiên nhiên hơn bao giờ hết.

Mở rộng