Mình Ơi: Sáu Câu Chuyện Tình Đích Thực (Phần 1) – My Love: Six Stories of True Love (Season 1) ()


 

Trong những bản khắc họa dịu dàng được quay suốt một năm này, sáu cặp đôi ở những nơi khác nhau trên thế giới chia sẻ về mối tình kéo dài nhiều thập kỷ của họ.
Mở rộng