Máy Bay Mất Tích (Phần 3) – Manifest (Season 3) ()


 

Sau khi được cho là đã chết, hành khách trên chuyến bay 828 trở về và khám phá thế giới đã già đi 5 năm. Khi họ tái hòa nhập vào xã hội, họ bắt đầu trải nghiệm tiếng nói và tầm nhìn hướng dẫn, và ngay sau đó một bí ẩn sâu sắc hơn được hé mở.

Mở rộng