Màn Đêm Nước Mỹ – American Night ()


 

Một người chuyển phát nhanh mang tác phẩm “Pink Marilyn” nổi tiếng của Andy Warhol đến thành phố New York. Nghệ thuật và cuộc sống va chạm – khi John Kaplan cố gắng kết hợp đám đông và tài năng của anh ta như một người rèn nghệ thuật với tình yêu của anh ta dành cho Sarah Flores – và hỗn loạn xảy ra.

Mở rộng