Mã Nguồn Tỉ Đô (Phần 1) – The Billion Dollar Code (Season 1) ()


 

Vào những năm 1990 ở Berlin, một nghệ sĩ và một hacker đã phát minh ra một cách mới để nhìn thế giới. Nhiều năm sau, họ tái hợp để kiện Google vì vi phạm bằng sáng chế đối với nó.

Mở rộng