Mã Lệnh Chết Người (Phần 1) – Devs (Season 1) ()


 

Một kỹ sư máy tính điều tra bộ phận phát triển bí mật trong công ty của cô, mà cô tin rằng đằng sau sự mất tích của bạn trai.

Mở rộng