Lớp Học Huyền Bí – The Mysterious Class ()


 

“Có 21 học sinh trong lớp của chúng tôi.” “Cô đang nói cái gì vậy … Lớp của cô đã có 20 học sinh ngay từ đầu .. !!” Bình yên lớp 4 lớp 3 của Báu vật cao. Tình bạn và một bộ phim kinh dị bí ẩn trong khi nghi ngờ lẫn nhau. Liệu họ có thể tìm thấy hồn ma?

Mở rộng