Lời Răn Của Quỷ – Black Mountain Side ()


 

Tại một tiền đồn lạnh giá, hoang vắng, cực bắc ở Canada, một khám phá khảo cổ đã được thực hiện. Một chuyên gia đến vào ngày 1 tháng 11. Những điều kỳ lạ xảy ra. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị gián đoạn.

Mở rộng