Linh Hồn Đổi Xác (Phần 2) – Altered Carbon (Season 2) ()


 

Đặt trong một tương lai nơi ý thức được số hóa và lưu trữ, một tù nhân trở lại cuộc sống trong một cơ thể mới và phải giải quyết một vụ giết người có đầu óc để giành lấy tự do.

Mở rộng