Liên Minh Công Lý Trẻ (Phần 4) – Young Justice (Season 4) ()


 

Các siêu anh hùng tuổi thiếu niên cố gắng chứng tỏ mình là thành viên của Liên minh Công lý.

Mở rộng