LEGO DC: Shazam – Phép thuật & Quái vật – LEGO DC: Shazam – Magic & Monsters ()


 

Khi anh hùng cậu bé Shazam được đề nghị tham gia Justice League, anh ta miễn cưỡng về điều đó, nhưng khi đối thủ của anh ta, Hội quái vật đưa Liên minh vào tình trạng nguy hiểm, anh ta là người duy nhất có thể cứu họ

Mở rộng