Khu Nghỉ Dưỡng – The Resort ()


 

Bốn người bạn đến Hawaii để điều tra các báo cáo về một vụ ám ảnh tại một khu nghỉ mát bỏ hoang với hy vọng tìm thấy Cô gái có nửa khuôn mặt khét tiếng. Khi họ đến nơi, họ sớm biết rằng bạn nên cẩn thận với những gì bạn muốn.

Mở rộng