Không Ai Là Kẻ Ngốc – Nobody’s Fool ()


 

Vừa được ra tù, cô nàng om sòm liền vận dụng ngay ngón nghề thời bất hảo hòng vạch mặt bạn trai qua mạng của em gái, và tìm hiểu sự thật về cuộc sống hoàn hảo của cô em.
Mở rộng