Sau một tai nạn bí ẩn, một kiến ​​trúc sư trẻ đã trở lại với cảm giác của mình trong một thế giới rất kỳ quặc. Anh ta phải tìm ra luật pháp và quy định chính xác của nó khi anh ta chiến đấu cho cuộc sống của mình và tiếp tục tìm kiếm lối ra vào thế giới thực.

Mở rộng