Một diễn viên hài độc lập thất bại bị điên và trở thành một kẻ giết người tâm thần.

Mở rộng