James Bond: Câu chuyện về Daniel Craig – Being James Bond: The Daniel Craig Story ()


 

Daniel Craig thẳng thắn phản ánh về nhiệm kỳ mười lăm năm của mình trong vai James Bond. Bao gồm các cảnh lưu trữ chưa từng thấy trước đây kéo dài từ ‘Casino Royale’ (2006) đến ‘No Time To Die’ (2021).

Mở rộng