Hỗn Loạn (Phần 3) – Fauda (Season 3) ()


 

Những câu chuyện của con người ở cả hai phía của cuộc xung đột Israel-Palestine.

Mở rộng