Hội Pháp Sư (Phần 5) – The Magicians (Season 5) ()


 

Sau khi được tuyển dụng vào một học viện bí mật, một nhóm sinh viên phát hiện ra rằng phép thuật họ đọc khi còn nhỏ là rất thật – và nguy hiểm hơn họ tưởng tượng.

Mở rộng