Hội chứng Stockholm – Stockholm ()


 

Dựa trên cuộc khủng hoảng cướp ngân hàng và con tin năm 1973 vô lý nhưng có thật ở Stockholm, được ghi lại trên tờ New Yorker là nguồn gốc của ‘Hội chứng Stockholm’.

Mở rộng