Học Thuyết Khủng Bố – Echelon Conspiracy ()


 

Lúc đầu, những tin nhắn điện thoại lạ hứa hẹn sự giàu có. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, các đặc vụ chính phủ theo đuổi kỹ sư trẻ tiếp nhận họ trên khắp thế giới.

Mở rộng