Hiệu ứng Marco – The Marco Effect ()


 

Một ngày nọ, Marco phát hiện ra một người đàn ông đã chết. Sau khi biết rằng Marco có thể có thông tin vô giá, Ủy viên Mørck quyết tâm tìm và giải cứu anh ta.

Mở rộng