Hiện trường vụ án: Sát nhân Quảng trường Thời Đại (Phần 1) – Crime Scene: The Times Square Killer (Season 1) ()


 

Thập niên 70 ở New York, Sát nhân Thân người săn phụ nữ vì ảo tưởng kỳ quặc trong khi lẩn trốn cảnh sát. Loạt phim tài liệu đào sâu góc tăm tối nhất của tội ác.

Mở rộng