Headspace: Hướng Dẫn Thiền Định (Phần 1) – Headspace: Guide to Meditation (Season 1) ()


 

Trong suốt tám tập phim hoạt hình, Andy Puddicombe – cựu tu sĩ Phật giáo và là người đồng sáng lập ứng dụng thiền Headspace được yêu thích trên toàn cầu – đưa người xem đến với những lợi ích và khoa học đằng sau thiền định.

Mở rộng