Hành Vi Trả Thù – Acts of Revenge ()


 

Các vấn đề trở nên bạo lực sau khi một cựu cảnh sát (Richard Tyson) và bác sĩ tâm thần (Kurt Sinclair) thao túng người cha đau buồn (Matt Cinquanta) để theo đuổi công lý.

Mở rộng