Hành Trình Chết Chóc – Arisaka ()


 

Một sĩ quan cảnh sát phải lần lại con đường của Hành trình Chết chóc Bataan để thoát khỏi những kẻ bắt giữ cô – và để trả thù.

Mở rộng