Gián Điệp Glória (Phần 1) – Glória (Season 1) ()


 

Vào những năm 1960, ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, tại ngôi làng nhỏ Glória do Ribatejo, João Vidal sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ gián điệp rủi ro cao có thể thay đổi tiến trình lịch sử Bồ Đào Nha và thế giới.

Mở rộng