Dựa trên các sự kiện trong đời thực của gia đình Durrell khi họ tái định cư từ Anh đến Hy Lạp.

Mở rộng