Đường Sơn Đại Địa Chấn – Aftershock ()


 

Câu chuyện hoành tráng về một gia đình ly tán do hậu quả của trận Động đất lớn ở Đường Sơn năm 1976.

Mở rộng