Đưa Tôi Về Nhà – Lead Me Home ()


 

Bốn kẻ bức hại. Bốn nạn nhân. Ngoại hình có thể lừa dối. Quái vật không nguy hiểm bằng những người đứng sau chúng.

Mở rộng