Dolly Parton: Tri Ân Từ Musicares – Dolly Parton: A MusiCares Tribute ()


 

Trong một buổi tối đầy sao của âm nhạc và kỷ niệm, một cộng đồng những người biểu diễn mang tính biểu tượng đã vinh danh Dolly Parton là Nhân vật MusiCares của Năm.

Mở rộng