Đồi Tuyết Máu – Let It Snow ()


 

Bị tách khỏi vị hôn phu sau khi lẻn vào một con dốc hạn chế, Mia, một vận động viên trượt tuyết tự do, phải sống sót không chỉ chống lại thiên nhiên, mà còn cả người cưỡi xe trượt tuyết đeo mặt nạ mặc đồ đen đang khát máu của cô.

Mở rộng