Điều Kỳ Diệu Ở Kasama – Miracle in Kasama ()


 

Yuka Shibuya là một nữ diễn viên đang gặp khó khăn. Cô đến thành phố Kasama vào mỗi mùa thu để giúp đỡ gia đình Kinoshita với việc thu hoạch hạt dẻ của họ như một bộ đếm thời gian. Nhưng năm nay thì khác. …

Mở rộng