Một nhân viên CIA cứng lòng thấy mình thương xót một cô bé 9 tuổi sớm phát triển, đã được gửi bí mật để theo dõi gia đình.

Mở rộng