Đấu Trí Tội Phạm: Hành Vi Của Nghi Phạm (Phần 1) – Criminal Minds: Suspect Behavior (Season 1) ()


 

Trên đường phố San Francisco, một nhóm của Đơn vị Phân tích Hành vi của Cục Điều tra Liên bang sử dụng hồ sơ để bắt một số kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất và những đối tượng không xác định được.

Mở rộng