Đại Tống Cung Từ – Palace of Devotion ()


 

Mồ côi từ nhỏ, Liu E đến kinh đô Khai Phong, và sau đó lọt vào mắt xanh của Zhao Heng. Mặc dù là vợ lẽ, Liu E rất thông thạo các công việc nhà nước và thường thảo luận về chính trị với Zhao Heng. Truyền thống này tiếp tục khi ông trở thành hoàng đế vào năm 997.

Liu E lên ngôi hoàng hậu sau khi nhận con trai của một người vợ lẽ (sau này là Hoàng đế Renzong), và làm nhiếp chính của nhà Tống trong hai năm cuối triều đại của chồng bà. Liu E sẽ tiếp tục cai trị cho đến khi bà qua đời 12 năm sau vào năm 1033

Mở rộng